تکنولوژی و فناوریعلمی و پزشکی

افزایش طول عمر انسان با تغییر سلول های بنیادی مغز

سلول هاى بنيادى مغز مى توانند شاه كليد افزايش طول عمر و مهار فرايند پيرى باشند. اين سلول ها در هيپوتالاموس مغز واقع شده اند، منطقه اى كه برخى هورمون ها و مولكول هاى سيگنال دهنده را توليد مى كند. پژوهشــگران با تزريق اين سلول ها به موش هاى آزمايشگاهى ميانسال مشاهده كرده اند كه روند افت عملكردهاى مغز و قــدرت ماهيچه ها در آن ها مهار شده است.

پژوهشگران «دانشــكده ى پزشــكى آلبرت اينشتين» در نيويورك به سرپرستى «دانگشنگ كاى»، استاد عصب شناسى اين دانشكده، متوجه شدند با افزايش عمر موش ها، سلول هاى بنيــادى در هيپوتالامــوس مغــز ناپديد مى شــوند. وقتى پژوهشــگران ويروس هايى به موش ها تزريق كردند كه اين سلول ها را نابود مى كرد، سرعت پيرى در اين موش ها شدت گرفت و عوارضــى مانند فراموشــى، از دســت دادن قدرت ماهيچه ها، كاهش استقامت و ناتوانى در موقعيت يابى در آن ها مشاهده شد. اين موش ها همچنين زودتر از موش هاى همسن خود كه در گروه كنترل قرار داشتند، مردند. در آزمايش بعدى، پژوهشگران سلول هاى بنيادى گرفته شده از هيپوتالاموس موش هاى تازه متولدشده را به مغز موش هاى ميانسال تزريق كردند.

پس از چهار ماه، اين موش هاى ميانسال از توانايى هاى شناختى و قدرت ماهيچه اى بهترى نسبت به ديگر همسالان خود در گروه كنترل برخوردار بودند و به طور متوسط، 10درصد بيشتر عمر كردند. به گفته ى پژوهشگران، اين سلول هاى بنيادى مولكول هايى به نام ميكرو RNA را در مايع مغزى-نخاعى آزاد مى كنند كه عملكرد ژن ها را تنظيم مى كنند. با تزريق همين ميكرو RN ها به مغز موش هاى ميانسال، پژوهشگران دوباره مشاهده كردند كه افت توانايى هاى شناختى و تحليل عضلانى موش ها متوقف شده است. در گام بعدى، پژوهشگران مى خواهند تشخيص دهند كه كدام يك از هزاران نوع ميكروRNA در فرايند پيرى نقش دارند و پس از آن، به بررسى وجود مكانيسم هاى مشابه در نخستيان انســان ريخت بپردازند.

اگر نتايج موفقيت آميــز بود، آن گاه مى توان به آزمايش هاى بالينى روى داوطلبان فكر كرد. يكى از مهم ترين موضوعاتى كه در تحقيقات بعد بايد مورد بررسى قرار بگيرد، يافتن ارتباط بين اين سلول هاى بنيادى و ديگر مكانيسم هاى فيزيولوژيك پيرى است. براى نمونه، ممكن است آن ها در تنظيم فعاليت نورون هايى كه هورمون GnRH را ترشح مى كنند، نقش داشته باشند. GnRH يكى از اسرار نهفته در هيپوتالاموس است كه با فرايند پيرى ارتباط دارد. با اين حال، يك چيز مشخص است. اگر قرار باشد درمانى براى پيشگيرى از پيرى بر سلول هاى بنيادى هيپوتالاموس وجود داشته باشد، بايد آن را از ميانســالى آغاز كرد، پيش از آن كه توانايى ماهيچه ها و متابوليسم بدن به شكل بازگشت ناپذيرى از دست برود.

منبع: ماهنامه دانستنی ها

برچسب ها

آریو اشراقی راد

از بچه ی خون گرم جنوب (خوزستان) - با اشتراک گذاری و معرفی مطالب سایت به دوستان خود در شبکه های اجتماعی ما را حمایت کنید ID تلگرام asdownload1@

نوشته های مشابه

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن