دسته:وسایل خانگی

چه کسی یخچال را ساخت؟

تاریخچه یخچال یخچال دستگاهی است که از یک وسیله سردکننده به همراه یک عایق حرارتی و سازوکاری...