دسته:مخترعان

الیشا اوتیس مخترع آسانسور

آسانسور یکی از مهمترین و ضروری ترین وسایل ساختمانی در دنیای مدرن امروز می باشد. شاید اگر...

زندگی نامه مخترع ماشین پنبه: الی ویتنی

249 سال پیش در چنین روزی یعنی 8 دسامبر سال 1765، «الی ویتنی» مخترع سرشناس آمریکایی در شهر وستبورو...