دسته:مخترعان

الیشا اوتیس مخترع آسانسور

آسانسور یکی از مهمترین و ضروری ترین وسایل ساختمانی در دنیای مدرن امروز می باشد. شاید اگر...

زندگی نامه مخترع ماشین پنبه: الی ویتنی

۲۴۹ سال پیش در چنین روزی یعنی ۸ دسامبر سال ۱۷۶۵، «الی ویتنی» مخترع سرشناس آمریکایی در شهر...