دسته:کشور شناسی

۲۰ کشور ثروتمند آسیا در سال ۲۰۱۵ – حدس بزنید اولین کشور کدام هست؟

اکثر کشورهای نیمه توسعه یافته در آسیا با رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالا روند توسعه یافته گی...

آشنایی کامل با کشور آلمان

آلمان (به آلمانی: Deutschland) با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان (به آلمانی: BRD:Bundesrepublik Deutschland)، کشوری در...