دسته:کودکان

جوانترین کوهنور جهان

جوان ترین کوهنوردجهان- این کودک زمانی که 5 روز سن داشت همراه پدر و مادرش کوهنوری را آغاز کرده...

ده اشتباه رایج پدر و مادرهای در مورد نوزاد

با گسترش رسانه های جمعی و اجتماعی تربیت فرزند بسیار سخت شده است. همه پدر و مادر ها در طی فرایند...

رمزگشایی از رفتارهای عجیب و غریب کودکان

کودکان نوپا مثل غارنشین ها هستند. مثلا وقتی عصبانی میشوند چنگ می اندازند، گاز می گیرند، در...