دسته:نظامی

پیشرفته ترین تسلیحات نظامی قرن ۲۱

جنگ جهانی دوم زمینه ساز رقابت تسلیحاتی و تکنولوژی بین کشورهای قدرتمند جهان از جمله آمریکا و...

قدرت نظامی چین در چه حدی است؟

ارزیابی قدرت نظامی یک کشور به عوامل زیادی بستگی دارد. تعداد نیروهای نظامی, میزان آمادگی نیروی...

میلو بزرگترین پل جاده ای جهان

آیا تا به حال اسم پل میلو را شنده اید؟ چقدر با این پل آشنایی دارید؟؟ پل میلو بلندترین پل...

درجه نظامی- تحقیق دانش آموزی و دانشجویی

تحقیق و مقاله- برای تعیین سلسله مراتب نظامی در نیروهای مسلح از درجه نظامی استفاده می کنند.  که...

سلاح ژ3- تحقیق و مقاله

بعد از جنگ جهانی دوم و اواسط دههٔ ۱۹۵۰، آلمان غربی مانند دیگر کشورهای عضو ناتو و سازنده...